• [Câu chuyện] - Sách Sung nằm mơ thấy quan tài

  Tác giả: Nhà Phù Thủy
  Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  A- A+
  Sách Sung nằm mơ thấy hai cái quan tài rơi ngay trước mặt, đến hỏi sách Chẩm. Chẩm giải thích:

  - Quan tài là quan chức, có người đang tiến cử ông với triều đình. Hai cái quan tài là hai lần thăng quan.

  Sau đó bỗng nhiên có Tư Đỗ Vương Mậu là người giúp việc riêng của Thái thú tiến cử Sách Sung với quan Thái thú cho nhận chức Công tào, sau thăng lên Hiếu liêm.

  Cách phân tích nội dung giấc mơ của Sách Sung chứng tỏ tài đoán mộng của Sách Chẩm, đồng thời cho thấy phương pháp phá dịch phải kết hợp với nhiều phương pháp như trắc tự và suy luận.
 • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Sách Sung nằm mơ thấy quan tài "