• [Câu chuyện] - Giấc mơ của Trương Trạch

  Tác giả: Nhà Phù Thủy
  Xuất bản: Thứ Ba, tháng 9 15, 2015
  A- A+
  Trương Trạch là Chủ bạ một quận, mơ thấy mình cưỡi ngựa lên núi, đi lại ba vòng, nhưng chỉ thấy tùng và bách không biết cửa đi vào.

  Sách Chẩm nói:

  Mã (ngựa) là gặp khó khăn, quẻ Ly là Hỏa. Hỏa là lửa, sắp gặp tai họa. Người lên núi là điều dữ. Tùng bách là hình tượng mồ mả. Không biết cửa vào là không có cửa. Đi ba vòng là trải qua 3 năm. Như vậy sau 3 năm ắc có họa lớn.

  Quả nhiên, sau 3 năm Trương Trạch bị bọn phản quốc giết.

  Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

  Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
 • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Giấc mơ của Trương Trạch "