• [Câu chuyện] - Quỷ tránh người lương thiện

  Tác giả: Nhà Phù Thủy
  Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  A- A+
  Quỷ tránh người lương thiện
  Quỷ tránh người lương thiện

  Lương thư có ghi chép:

  Thời Nam Lương có người tên là Phó Chiên, còn nhỏ đã có chí lớn, năm Thiên Giáp thứ 11 (512) nhậm chức nội sử an thành, tướng quân Tây Vũ. Đất An Thành từ đời Lưu Tông đến lúc đó là đất binh đao, người chết đầy đường, nhà cửa trong thành như có quỷ ma quấy đảo. Khi Phó Chiên đến nhậm chức, dân An Thành có người nằm mơ thấy binh mã khí giới rất nhiều, lại nghe có người nói: “ Tránh người lương thiện, quân lính quần đảo liên tục nhưng không dám đụng người.”

  Tỉnh giấc thấy người đi lánh nạn trở về thành rất nhiều trong mưa to gió lớn, ở những ngôi nhà bị đổ nát, quân lính tập trung đúng như cảnh thấy trong mơ.

  Từ lúc Phó Chiên đến An Thành nhậm chức, trong quận bình yên, ở các nhà không có náo động nữa, nhiều người thời bấy giờ cho rằng Phó Chiên là người chính trực nên ma quỷ phải tránh.
 • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Quỷ tránh người lương thiện "