Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Tiêu Biểu
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cáo trắng 9 đuôi

  By Nhà Phù Thủy → Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  Sách Ngô Việt Xuân Thu viết:

  Ba mươi tuổi rồi mà Hạ Vũ vẫn chưa lấy vợ. Sợ muộn sẽ vi phạm luật tế lễ ông nói:

  Nếu tôi lấy vợ sẽ mơ thấy gì?

  Ít lâu sau Hạ Vũ nằm mơ thây con cáo trắng chín đuôi đến trước mặt. Vũ nghĩ: màu trắng là màu quần áo của ta, 9 đuôi là điềm báo sẽ làm vua. Giấc mơ dự báo Vũ sẽ lên ngôi vua.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy điềm báo làm hoàng đế

  By Nhà Phù Thủy →
  Nam Tề thư chép:

  Vào đời Tống – Nam triều, năm 13 tuổi, Tiêu Đạo Thành nằm mơ thấy có người khoác chiếc áo lông chim bay lượn ở trên.

  Từ trên trời có con chim phượng hoàng xà xuống đậu trước mặt Tiêu Đạo Thành, hai cánh xòe rộng hơn 10 trượng, dưới cánh có khí của mây tím. Đấy là điềm báo làm đế vương.

  Quả nhiên về sau khi nhà Tề thay thế nhà Tống, Tiêu Đạo Thành 42 tuổi làm hoàng đế, tự là Tề Cao Đế.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi rồng xanh

  By Nhà Phù Thủy →
  Cũng  sách Nam Tề thư chép:

  Năm 17 tuổi Tiêu Đạo Thành nằm mơ thấy mình cưỡi rồng xanh đuổi theo mặt trời, đến khi mặt trời lặn khuất sau núi. Tỉnh dậy, Tiêu lo sợ. Cuối cùng tìm người đoán giải mơ được giải thích:

  - Điều này rất quý.

  Một người khác nói:

  - Xanh là màu sắc gốc, chiều tối là điềm triều Tống cáo chung.
 • [Câu chuyện] - Giấc mơ làm con Thượng Đế

  By Nhà Phù Thủy →
  Cũng  sách Nam Tề thư chép:

  Thôi Linh Vận, người ở Thanh Sa, thời Nam Tề nhậm chức Thượng phủ tham quân.

  Một hôm, Thôi Linh Vận nằm mơ thấy thượng đế nói với ông: “ Tiêu Đạo Thành là con thứ 19 của ta, năm ngoái ta đã cho nó lên ngôi thiên tử”.

  Từ Nam hoàng, Ngũ đế đến Tiêu Đạo Thành tính ra có 19 vua nối tiếp nhau.

  Các giấc mơ kể trên đều được ghi trong sách vở. Trong chính sử cũng có nhiều câu chuyện tương tự. Đấy là quan niệm số trời hỗ trợ cho việc lên ngôi, động cơ của các giấc mơ rất rõ rệt.

  Làm chính tri giai cấp phong kiến phải thi hành nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích thống trị. Thuyết “định mệnh” thịnh hành trong xã hội cũ được giai cấp thống trị lợi dụng triệt để.

  Các thầy giải đoán các giấc mơ đều đưa ra các điều lành dữ, phúc và họa để tuyên truyền cho thuyết “định mệnh”: Một khi trời đã định cho mệnh rồi, người trần thế chỉ biết tuân theo.

  Thực tế giai cấp thống trị muốn mọi người phục tùng và chấp nhận sự áp bức bóc lột của chúng.
 • [Câu chuyện] - Giấc mơ kỳ lạ

  By Nhà Phù Thủy →
  Hậu Hán Thư có ghi chép:

  Đời Đông Hán, vợ của quan Thái thú là Vũ Uy có mang, đêm ngủ nằm mơ thấy mình mang đai áo của chồng nhảy lên thành ca hát.

  Có người đoán: “Thế nào cũng sinh con trai, làm việc nước được lên vọng lâu của thành”.

  Quả nhiên bà sinh đứa con trai, sau này cũng như cha, làm thái thú. Nhưng Vũ Uy vì giết quan Trấn thủ thành Kinh Châu nên bị quân trong phủ thành quây kín, sợ bị nhục nên đã tự sát. Giấc mơ ứng nghiệm.
 • [Câu chuyện] - Báo tang từ nghìn dặm

  By Nhà Phù Thủy →
  Thời Đông Hán có người tên là Phạm Thức, người ở Kim Hương – Sơn Dương, khi còn là Thái học sinh kết bạn với Trương Chiêu ở Nhữ Nam.

  Có lần chia tay Phạm Thức nói với Trương Chiêu: “Ngày này 2 năm sau tôi sẽ đến thăm anh”.

  Về sau, Trương Chiêu ốm nặng sắp mất, hai người bạn thân ở gần đến thăm, ông trối trăn:

  “Tiếc là tôi không được gặp mặt Phạm Thức lần cuối. Hai anh là bạn học ở gần tôi, nhưng Phạm Thức là người bạn sông chết của tôi”.

  Được ít ngày, Trương Chiêu lìa đời. Cách xa nghìn dặm Phạm Thức nằm mơ thấy Trương Chiêu nói với mình: “Anh Phạm Thức tôi đã chết, mãi mãi về với suối vàng anh đừng quên tôi nhé. Tôi chết ngày…anh làm sao về dự lễ tang tôi được?”.

  Phạm thức tỉnh giấc nước mắt đầm đìa vội vàng lên ngựa đến đám tang. Lúc đó Trương Chiêu đang được hạ huyệt nhưng không hiểu vì lẽ gì quan tài không hạ được. Khi Phạm Thức đến kịp đưa tay vào mới hạ được quan tài.