Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Tiêu Biểu
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cáo trắng 9 đuôi

  By Nhà Phù Thủy → Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  Sách Ngô Việt Xuân Thu viết:

  Ba mươi tuổi rồi mà Hạ Vũ vẫn chưa lấy vợ. Sợ muộn sẽ vi phạm luật tế lễ ông nói:

  Nếu tôi lấy vợ sẽ mơ thấy gì?

  Ít lâu sau Hạ Vũ nằm mơ thây con cáo trắng chín đuôi đến trước mặt. Vũ nghĩ: màu trắng là màu quần áo của ta, 9 đuôi là điềm báo sẽ làm vua. Giấc mơ dự báo Vũ sẽ lên ngôi vua.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy điềm báo làm hoàng đế

  By Nhà Phù Thủy →
  Nam Tề thư chép:

  Vào đời Tống – Nam triều, năm 13 tuổi, Tiêu Đạo Thành nằm mơ thấy có người khoác chiếc áo lông chim bay lượn ở trên.

  Từ trên trời có con chim phượng hoàng xà xuống đậu trước mặt Tiêu Đạo Thành, hai cánh xòe rộng hơn 10 trượng, dưới cánh có khí của mây tím. Đấy là điềm báo làm đế vương.

  Quả nhiên về sau khi nhà Tề thay thế nhà Tống, Tiêu Đạo Thành 42 tuổi làm hoàng đế, tự là Tề Cao Đế.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi rồng xanh

  By Nhà Phù Thủy →
  Cũng  sách Nam Tề thư chép:

  Năm 17 tuổi Tiêu Đạo Thành nằm mơ thấy mình cưỡi rồng xanh đuổi theo mặt trời, đến khi mặt trời lặn khuất sau núi. Tỉnh dậy, Tiêu lo sợ. Cuối cùng tìm người đoán giải mơ được giải thích:

  - Điều này rất quý.

  Một người khác nói:

  - Xanh là màu sắc gốc, chiều tối là điềm triều Tống cáo chung.
 • [Câu chuyện] - Giấc mơ làm con Thượng Đế

  By Nhà Phù Thủy →
  Cũng  sách Nam Tề thư chép:

  Thôi Linh Vận, người ở Thanh Sa, thời Nam Tề nhậm chức Thượng phủ tham quân.

  Một hôm, Thôi Linh Vận nằm mơ thấy thượng đế nói với ông: “ Tiêu Đạo Thành là con thứ 19 của ta, năm ngoái ta đã cho nó lên ngôi thiên tử”.

  Từ Nam hoàng, Ngũ đế đến Tiêu Đạo Thành tính ra có 19 vua nối tiếp nhau.

  Các giấc mơ kể trên đều được ghi trong sách vở. Trong chính sử cũng có nhiều câu chuyện tương tự. Đấy là quan niệm số trời hỗ trợ cho việc lên ngôi, động cơ của các giấc mơ rất rõ rệt.

  Làm chính tri giai cấp phong kiến phải thi hành nhiều thủ đoạn để đạt được mục đích thống trị. Thuyết “định mệnh” thịnh hành trong xã hội cũ được giai cấp thống trị lợi dụng triệt để.

  Các thầy giải đoán các giấc mơ đều đưa ra các điều lành dữ, phúc và họa để tuyên truyền cho thuyết “định mệnh”: Một khi trời đã định cho mệnh rồi, người trần thế chỉ biết tuân theo.

  Thực tế giai cấp thống trị muốn mọi người phục tùng và chấp nhận sự áp bức bóc lột của chúng.
 • [Câu chuyện] - Giấc mơ kỳ lạ

  By Nhà Phù Thủy →
  Hậu Hán Thư có ghi chép:

  Đời Đông Hán, vợ của quan Thái thú là Vũ Uy có mang, đêm ngủ nằm mơ thấy mình mang đai áo của chồng nhảy lên thành ca hát.

  Có người đoán: “Thế nào cũng sinh con trai, làm việc nước được lên vọng lâu của thành”.

  Quả nhiên bà sinh đứa con trai, sau này cũng như cha, làm thái thú. Nhưng Vũ Uy vì giết quan Trấn thủ thành Kinh Châu nên bị quân trong phủ thành quây kín, sợ bị nhục nên đã tự sát. Giấc mơ ứng nghiệm.
 • [Câu chuyện] - Báo tang từ nghìn dặm

  By Nhà Phù Thủy →
  Thời Đông Hán có người tên là Phạm Thức, người ở Kim Hương – Sơn Dương, khi còn là Thái học sinh kết bạn với Trương Chiêu ở Nhữ Nam.

  Có lần chia tay Phạm Thức nói với Trương Chiêu: “Ngày này 2 năm sau tôi sẽ đến thăm anh”.

  Về sau, Trương Chiêu ốm nặng sắp mất, hai người bạn thân ở gần đến thăm, ông trối trăn:

  “Tiếc là tôi không được gặp mặt Phạm Thức lần cuối. Hai anh là bạn học ở gần tôi, nhưng Phạm Thức là người bạn sông chết của tôi”.

  Được ít ngày, Trương Chiêu lìa đời. Cách xa nghìn dặm Phạm Thức nằm mơ thấy Trương Chiêu nói với mình: “Anh Phạm Thức tôi đã chết, mãi mãi về với suối vàng anh đừng quên tôi nhé. Tôi chết ngày…anh làm sao về dự lễ tang tôi được?”.

  Phạm thức tỉnh giấc nước mắt đầm đìa vội vàng lên ngựa đến đám tang. Lúc đó Trương Chiêu đang được hạ huyệt nhưng không hiểu vì lẽ gì quan tài không hạ được. Khi Phạm Thức đến kịp đưa tay vào mới hạ được quan tài.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy voi

  By Nhà Phù Thủy →
  Tấn Thư có ghi chép:

  Trương Mậu đời Tấn lúc còn trẻ, nằm mơ thấy một con voi rất to. Ông đến hỏi Vạn Thôi nhờ đoán giải giấc mơ, Vạn Thôi nói:

  - Ông sẽ là quan đứng đầu một quận lớn, nhưng kết cục chẳng làm được việc gì.

  Trương Mậu hỏi Vạn Thôi:

  - Tại sao thế?

  Vạn Thôi trả lời:

  - Voi là một loại thú lớn, tức là ông là người đứng đầu một quận. Con voi gặp nạn, bị người muốn lấy ngà sát hại, ông cũng thế.

  Cuộc đời Trương Mậu đúng như lời Vạn Thôi.
 • [Câu chuyện] - Nằm mơ thấy tụng kinh

  By Nhà Phù Thủy →
  Tống thư có ghi chép:

  Đời Tống – Nam triều có Vương Huyền Mạc làm tướng ở Ninh Sóc – Thái Nguyên. Ông đem quân lên phương Bắc để chinh phạt, bị thất bại, quân lính tan tác. Chủ tướng chiếu quân pháp đem chém đầu.

  Đêm trước khi bị xử trảm Huyền Mạc nằm mơ thấy có người báo cho biết:

  - Cứ tụng kinh Quan Âm một nghìn lần tai họa sẽ tránh được.

  Huyền Mạc tỉnh dậy cứ theo lời người trong giấc mơ mà tụng kinh lúc sắp bị chém đầu vẫn không ngừng.

  Đúng lúc đó bỗng nhiên có lệnh trên ban xuống ngừng xử trảm.

  Sau đó không lâu Huyền Mạc đã lập công chuộc tội.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy nách mọc cánh

  By Nhà Phù Thủy →
  Mơ thấy nách mọc cánh có ý nghĩa gì?
  Mơ thấy nách mọc cánh có ý nghĩa gì?
  Theo Nam Tề thư đời Lưu Tống – Nam triều, Tiêu Đạo Thành ở Hoài Nam có thuộc hạ là Tuân Bá Ngọc ở Quảng Lăng.

  Một đêm Tuân Bá Ngọc nằm mơ thấy mình lên lầu phía nam thành Quảng Lăng, có hai tiểu đồng mặc áo xanh nói với Bá Ngọc:

  - “Thảo trung tiên” có nghĩa là tiên ở trong cỏ, tiên đây là Tiêu Đạo Thành. Tiếc là phải có thời giam mới đuổi hết giặc.

  Mấy năm sau Bá Ngọc lại nằm mơ thấy Tiêu Đạo Thành dưới hai nách có mọc cánh, nhưng không duỗi ra được.

  Bá Ngọc hỏi Tiêu Đạo Thành:

  - Bao giờ ông có thể dương cánh bay lên?

  Tiêu Đạo Thành nói:

  - Ba năm nữa.

  Như lời trong giấc mơ Tiêu Đạo Thành phế truất hoàng đế Lưu Tông lên ngôi vua.
 • [Câu chuyện] - Điềm báo sống chết trong giấc mơ

  By Nhà Phù Thủy →
  Giản Văn Đế
  Giản Văn Đế

  Theo Lương Thư ghi chép:

  Thời Nam Lương, Giản Văn Đế bị thừa tướng Hầu Cảnh giam cầm. Một hôm  Giản Văn Đế nói với những người theo hầu:

  - Tối qua ta nằm mơ thấy ăn đất, không biết là điềm gì?

  Những người theo hầu nói:

  - Ngày xưa Trùng Nhĩ được người tặng đất, về sau lên ngôi là Tấn Vương. Nay giấc mơ của bệ hạ cũng báo điềm tương tự.

  Không lâu sau bộ tướng của Hầu Cảnh là Vương Vĩ dâng rượu cho Giản Văn Đế. Hắn nói:

  - Thừa tướng Hầu Cảnh thấy bệ hạ buồn đã lâu nên phái chúng tôi đến đây dâng rượu để chúc thọ.

  Giản Văn Đế nói:

  - Rượu mừng thọ, rượu hết thọ.

  Vương Vĩ cũng ngồi uống với Giản Văn Đế. Văn Đế biết không thể cưỡng được nên chủ tâm uống thật say tránh đau đớn.

  Sau khi thấy Giản Văn Đế thực sự say mềm, Vương Vĩ cùng bọn tay chân nhét đất thó vào miệng Giản Văn Đế cho đến chết.

  Điềm báo trong giấc mơ của Giản Văn Đế thật linh nghiệm.
 • [Câu chuyện] - Vinh nhục như giấc mơ

  By Nhà Phù Thủy →
  Vinh nhục như giấc mơ
  Vinh nhục như giấc mơ

  Theo Lương Thư ghi chép:

  Bào Tuyền, người Đông Hải, thời Nam Lương đọc rất nhiều sách, có tác phong văn nhân. Lúc còn trẻ theo hầu Tiêu Giáng. Sau đó Tiêu Giáng lên ngôi là Lương Nguyên Đế, Bào Tuyền được hoàng đế ưu ái quý trọng.

  Bào Tuyền được nhận chức Đô Đốc ở Nam Thảo, bạn thân của ông nằm mơ thấy ông nằm mơ phạm tội với Lương Nguyên Đế.

  Tỉnh dậy người bạn nói với Bào Tuyền:

  - Này hiền huynh, ngu đệ nằm mơ thấy huynh sẽ bị hoàng đế bắt tội, giam trong ngục.

  Quả nhiên đúng như vậy.

  Thế rồi người bạn của Bào Tuyền lại nằm mơ thấy Bào Tuyền mặc áo đỏ đi trên nước,  báo cho Bào Tuyền biết. Người giải giấc mơ nói với Bào Tuyền:

  - Ông đừng lo lắng sẽ được miễn tội đấy!

  Ít lâu sau, Nguyên Đế miễn tội cho Bào Tuyền và phục chức lại cho ông.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cưỡi chim đại bàng

  By Nhà Phù Thủy →
  Mơ thấy cưỡi chim đại bàng
  Mơ thấy cưỡi chim đại bàng

  Tống sử ghi chép:

  Thẩm Hối, đời Tống lên tỉnh dự thi, đi đến đường Thiên Trường nằm mơ thấy mình cưỡi đại bàng bay bổng trên trời, bèn viết bài Phú Chim Bằng để ghi lại sự việc này.

  Sau đó không lau quả nhiên Thẩm Hối chiếm bảng vàng Trạng nguyên.
 • [Câu chuyện] - Ban thưởng cho người trong mơ

  By Nhà Phù Thủy →
  Đường Minh Tông
  Đường Minh Tông

  Theo Ngũ đại sử, sau khi Đường Minh Tông lên ngôi đêm đó đã nằm mơ thấy có người dáng hình thanh tú như đã quen biết, ông hỏi:

  - Ông có phải con trai chủ trại họ La không? Tỉnh giấc mơ Đường Minh Tông sai quân hầu đi dò xem con trai người họ La làm việc ở đâu. Tìm được con trai họ La, quả nhiên như là người hoàng đế Đường Minh Tông thấy trong giấc mơ, hoàng đế nói:

  - Ta không muốn thấy cảnh con cháu của một vị công thần đã từ lâu không có đất đai tài sản.

  Sau đó Đường Minh Tông ban cho La Chu Kính làm tiết độ sứ Đồng Châu, Thái bảo hiểm hiệu.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cá được ngọc

  By Nhà Phù Thủy →
  Hán Vũ Đế
  Hán Vũ Đế

  Tam Tần ký có ghi chép:

  Một hôm Hán Vũ Đế nằm mơ thấy một con cá mắc phải lưỡi câu ông thường buông xuống, xin ông thả cho sống.

  Tỉnh giấc mơ, Hán Vũ Đế cứ lưu lại hình ảnh khó quên đó. Hôm sau, hoàng đế đi chơi quanh hồ, thấy một con cá ngậm lưỡi câu nơi miệng, lưỡi câu con dính cả dây lòng thòng. Đúng là con cá ông đã nhìn thấy trong giấc mơ ngày hôm trước, Hán Vũ Đế bắt cá lên, gỡ lưới câu nơi miệng cá.
 • [Câu chuyện] - Quỷ tránh người lương thiện

  By Nhà Phù Thủy →
  Quỷ tránh người lương thiện
  Quỷ tránh người lương thiện

  Lương thư có ghi chép:

  Thời Nam Lương có người tên là Phó Chiên, còn nhỏ đã có chí lớn, năm Thiên Giáp thứ 11 (512) nhậm chức nội sử an thành, tướng quân Tây Vũ. Đất An Thành từ đời Lưu Tông đến lúc đó là đất binh đao, người chết đầy đường, nhà cửa trong thành như có quỷ ma quấy đảo. Khi Phó Chiên đến nhậm chức, dân An Thành có người nằm mơ thấy binh mã khí giới rất nhiều, lại nghe có người nói: “ Tránh người lương thiện, quân lính quần đảo liên tục nhưng không dám đụng người.”

  Tỉnh giấc thấy người đi lánh nạn trở về thành rất nhiều trong mưa to gió lớn, ở những ngôi nhà bị đổ nát, quân lính tập trung đúng như cảnh thấy trong mơ.

  Từ lúc Phó Chiên đến An Thành nhậm chức, trong quận bình yên, ở các nhà không có náo động nữa, nhiều người thời bấy giờ cho rằng Phó Chiên là người chính trực nên ma quỷ phải tránh.
 • [Câu chuyện] - Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký

  By Nhà Phù Thủy →
  Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký
  Đào Hoằng Cảnh với tập Mộng Ký

  Lương thư có ghi chép:

  Thời Nam Lương có Đào Hoằng Cảnh, người đất Đan Dương cao 7 thước 4 tấc, khôi ngô tuấn tú, mắt sáng, mi xanh, tai to.

  Đào Hoằng Cảnh là người học hành tài giỏi hơn người, về sau từ quan về ẩn cư tại núi sâu.

  Ông đã theo sư phụ Tôn Du Nhạc người Đông Dương học binh pháp. Đào Hoằng Cảnh là người khiêm tốn, tử tế với mọi người là người hiền thời Nam Tề.

  Lúc bấy giờ Nghi đô vương Tiên Kiên bị Chinh Đế sát hại, đêm đó Đào Hoằng Cảnh nằm mơ thấy Tiên Kiên đến từ biệt, vì thế Đào Hoằng Cảnh có dịp liên hệ với Tiên Kiên thăm hỏi được việc dưới âm nên biết được nhiều chuyện bí mật kỳ lạ, ông đã soạn ra bộ sách Mộng ký.

  Đào Hoằng Cảnh lại nằm mơ thấy phật tổ ban cho “Bồ đề ký” và mệnh danh là Thắng lực Bồ tát. Thế rồi Đào Hoằng Cảnh đến A Dục Vương tháp cắt tóc xuất gia đi tu, đắc đạo sống đến 85 tuổi.
 • [Câu chuyện] - Đêm mơ thấy bút thần

  By Nhà Phù Thủy →
  Giải đáp giấc Đêm mơ thấy bút thần
  Giải đáp giấc Đêm mơ thấy bút thần

  Ngũ đại sử có ghi chép:

  Thời Hậu Chu có một người tên là Duệ Tôn. Một hôm Duệ Tôn có việc về kinh, dọc đường trọ ở La Điếm. La Điếm có miếu La Thần. Duệ Tôn đêm nằm mơ thấy được thần tiên đến hậu đãi. La Thần cho Duệ Tôn 2 chiếc bút lông, một to, một nhỏ. Tỉnh giấc, Duệ Tôn thấy hết sức kỳ lạ.

  Về sau Duệ Tôn được phong Hàn lâm học sỹ, cho rằng đây là ứng với điềm giấc mơ La Thần báo.

  Khi Duệ Tôn được thăng quan ông nói với mọi người:

  - Đây là sự hiển linh của hai cây bút.

  Khi ông đến tỉnh nhậm chức Trung thư, viên lại dưới trướng nâng hai cây bút nho, một lớn, một bé. Hai cây rất giống trong giấc mơ.
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy cô gái

  By Nhà Phù Thủy →
  Mơ thấy cô gái & ý nghĩa?
  Mơ thấy cô gái & ý nghĩa?

  Xuân Chư kỷ văn có chép:

  Cao Thị người đất Phù Lu đời Tống, năm 29 tuổi vì đẻ khó mà chết. Cha là Triều Nghị vô cùng thương nhớ.

  Một hôm, Triều Nghị nằm mơ thấy con gái nói với ông:

  - Ngày nay con không cần gì cả, chỉ muốn cha nhờ người vẽ cho con một bức chân dung rồi nhờ các vị tăng ở gần nhà ta dán chân dung của con lên quả chuông trong chùa, tặng nhiều tiền cho người đánh chuông, để sáng sớm đánh chuông nhắc nhở tên con, cầu chúc cho con. Chờ đến khi nào bức chân dung rơi xuống mà hình vẽ con không bị tổn thương, đã là điềm báo con đã siêu sinh.

  Tỉnh giấc, Triều Nghị vội nói cho người nhà biết rồi mời thợ vẽ và các vị tăng ở chùa gần nhà làm mọi việc như đã thấy trong mơ.

  Mấy tháng sau, Triều Nghị lại mơ thấy con gái mặc áo đỏ, đầu đội mũ quý, nói với ông:

  - Cảm ơn công đức của cha, con gái đã được lên trời. Triều Nghị vừa tỉnh giấc đã nghe thấy có người gõ cửa. Mở cửa ông thấy vị tăng cho xem bức chân dung rơi xuống còn nguyên vẹn.