Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Tổ Nghề
  • Hướng Dẫn Cúng TỔ NGHỀ - Tất cả các ngành

    By Tâm Linh Số → Chủ Nhật, tháng 5 10, 2020
    Tổ nghề còn được gọi là Tổ Sư hay Đức Thánh Tổ là một hoặc nhiều người có công lớn đối với việc sáng lập và truyền bá một nghề nào đó và được người đời sau tôn thờ vì đã có công sáng tạo ra nghề, truyền lại cho các thế hệ sau. Đa số các nghề đều có tổ nghề vì vậy mà hàng năm có rất nhiều người cúng Tổ nghề như Tổ nghề sân khấu, Tổ nghề may, Tổ nghề gốm, Tổ nghề kim hoàn, và nhiều ngành nghề khác... 

    Hướng dẫn cách cúng Tổ Nghề - Tất cả các ngành