Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục
  • Chúng ta mơ nhiều nhất khi vui hay khi buồn? - P.12

    By Trứng Vịt → Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
    Có nhiều bạn hỏi tôi là mơ thường vào lúc nào, mơ vào thời điểm nào,  thì đã có một bài viết tôi là nói về vấn đề này đó là bài viết “Chúng ta thường mơ vào thời điểm nào khi ngủ? - P.11”.Thì bài viết đó tôi nói về vấn đề đó là thời gian của chúng ta mơ khi ngủ. Nhưng ở Bài viết sau đây tôi sẽ nói về vấn đề đó là thời khắc nào trong cuộc đời tâm trạng như thế nào thì chúng ta sẽ mơ.

    Giấc mơ vui hay buồn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn
    Giấc mơ vui hay buồn hoàn toàn phụ thuộc vào bạn