• [Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy

  Tác giả: Nhà Phù Thủy
  Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  A- A+
  Sách Tam quốc chí – Thục thư có ghi câu chuyện Tưởng Uyển nằm mơ thấy đầu bò chảy máu, cho là điềm rất dữ. Tưởng Uyển nhờ nhà giải mộng là Triệu Trực, Triệu Trực đã dùng phương pháp “phản lại” để trả lời cho Tưởng Uyển.
  Ông thấy máu, việc đã rõ. Sừng bò hợp với mũi thành chữ “công”, ông sẽ làm quan đến tước Công.
 • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy "