Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Phân Tích Ngược Lại
 • [Câu chuyện] - Mơ thấy đầu bò máu chảy

  By Nhà Phù Thủy → Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  Sách Tam quốc chí – Thục thư có ghi câu chuyện Tưởng Uyển nằm mơ thấy đầu bò chảy máu, cho là điềm rất dữ. Tưởng Uyển nhờ nhà giải mộng là Triệu Trực, Triệu Trực đã dùng phương pháp “phản lại” để trả lời cho Tưởng Uyển.
  Ông thấy máu, việc đã rõ. Sừng bò hợp với mũi thành chữ “công”, ông sẽ làm quan đến tước Công.
 • [Câu chuyện] - Lý Lương Bách nằm mơ thấy vui mừng

  By Nhà Phù Thủy →
  Lý Lương Bách đi thi đậu Tiến sĩ, theo cha làm quan ở Trịnh Châu. Ban đêm Lý Lương Bách nằm mơ thấy có người mang cho một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt rất hay, nguyên văn chữ Hán là:

  Cửu Tiêu đan chiếu tam thiên cận
  Vạn nhất hồng phương nhất đán khai
  Nhật nguyệt sơn xuyên tu vấn giáp
  Ví quân lai đáo tiểu hông lai.

  Tạm dịch:

  Tờ chiếu đỏ đẹp gần 3 ngày
  Hoa hồng mãi nở ra thật đỏ đẹp thơm phức
  Sông núi ngày tháng cần hỏi đến
  Sẽ đưa anh đến chốn bồng lai.

  Thức giấc Lý Lương Bách kể lại cho cha. Người cha vui mừng nói:

  - Con sẽ có tiền đồ tươi sáng.

  Nhưng kết quả ngược lại. Lý Lương Bách đi khỏi Trịnh Châu, sau đó qua đời. Thật buồn vậy!

  Người đoán mộng có tài lúc bấy giờ biết chuyện, đem bài thơ mà Lý Lương Bách nằm mơ phân tích nội dung:
  1. Câu thứ nhất: Lý Lương Bách chết yểu, chỉ sống được 25 năm.
  2. Câu thứ hai: Hoa nở đầy trời thì hết, không còn thấy gì – tức là chết.
  3. Câu thứ ba: Nói ngày tháng chết.
  4. Câu thứ tư: Linh hồn yên nghỉ chốn bồng lai
  Đây là một giấc mơ mà hiện tượng trong mơ ngược lại với hiện thực.
 • [Câu chuyện] - Tô Hiệp nằm mơ thấy chuyện buồn rầu

  By Nhà Phù Thủy →
  Tô hiệp sống vào đời Thục, nhà nghèo ham học đậu tiến sỹ, văn thơ tao nha. Trước ngày đi thi, Tô hiệp đến xin trọ ở chùa Thánh Thọ, đêm ngủ nằm mơ thấy trên bức rèm treo có cuốn sách ngoài bìa viết chữ “sầu”, đằng sau có một vật bí mật.

  Thức giấc, Tô hiệp lo lắng tìm đến nhà giải mộng đương thời là Chu Thế Minh nhờ đoán giải. Chu Thế Minh bảo:

  - Điềm báo trước việc tốt đẹp.

  Chữ “sầu” không phải không vui mà là bình an. Có đồ vật tự nhiên rơi từ trên không xuống báo ông là con cháu của người quân tử, có thể làm quan lớn.

  Năm đó quả nhiên Tô hiệp thi đậu, nhận chức Lang trung, lại nằm mơ thấy đi vào phủ lớn, giúp việc cho quan trên, có uy thế lớn, ăn nói giao thiệp rộng, được làm chức Tào Quảng Đô.

  Thức giấc ông thấy mình vẫn cầm tập sách trong tay. Sau đó ông không ở Quảng Đô mà quay về triều làm quan ở vùng Hoài, Nhữ và Lạc. Năm năm sau con của Tô hiệp là Dịch Giản đỗ Trạng nguyên ra làm quan. Tô hiệp tuổi cao qua đời. Dịch Giản tham dự triều chính, đời sau con cháu đêu làm quan vinh hiển.

  Câu chuyện Tô hiệp nằm mơ được Chu Thế Minh phân tích nội dung theo phương pháp ngược lại.