• [Câu chuyện] - Ba con dao của Vương Tuấn

  Tác giả: Nhà Phù Thủy
  Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  A- A+
  Vương Tuấn tự là Sỹ Trị, làm Thái Thú ở Quảng Hán. Ban đêm ông nằm mơ thấy có 3 con dao treo ở xà nhà đầu giường nằm, sau đó lại thấy một con dao nữa, tỉnh giấc kinh sợ, cho là điềm dữ.

  Nhưng Chủ bạ là Lý Nghị đến chúc mừng:

  - Theo chữ Hán, ba con dao là ba chữ “dao”, ghép lại là chữ “Châu”, sau lại thấy thêm con dao nữa thành chữ “ích”. Ghép hai chữ lại là “ích Châu”, một địa danh.

  Người đoán mộng bảo với Vương Tuấn: “Anh đến ích Châu sẽ làm nên.”

  Trong trường hợp này Lý Nghị dùng phương pháp phân tích chữ viết để đoán mộng. Phương pháp này khác với cách phân tích ngữ nghĩa của văn học và chỉ thứ chữ tượng hình như chữ Hán mới có thể sử dụng được phương pháp này.

  Có những chữ khi đoán giải tách ra thành các bộ, có những chữ cứ để nguyên mà giải nghĩa để đoán định nội dung giấc mơ.
 • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Ba con dao của Vương Tuấn "