Browsing "Older Posts"

Bạn đang ở danh mục Con Chuột
  • Giải mã giấc mơ thấy con Chuột & Điềm báo nằm mơ thấy Chuột

    By Trứng Vịt → Thứ Hai, tháng 1 14, 2019
    Theo giải mã giấc mơ thấy Chuột, nếu bạn mơ thấy một con chuột trong giấc mơ thì điều này phản ánh đến nhiều sự mâu thuẫn bên trong bản thân bạn, nó ảm chỉ rằng bạn đang cảm thấy lo ngại hay thiếu quyết đoán. Giấc mơ này cũng ngụ ý rằng bạn đang quá lười biếng, lãng phí thời gian, năng lực và trí tuệ của mình, bạn đang quá dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác, bạn dễ chấp nhận mọi thứ một cách dễ dãi.

    Giải mã giấc mơ thấy Chuột & ngủ nằm mơ thấy con Chuột
    Giải mã giấc mơ thấy Chuột & ngủ nằm mơ thấy con Chuột