• Phật có mối liên hệ nhất định với các giấc mơ. Thế giới trong mơ hư ảo, hiện ra rồi tiêu tan, không định hình, không giứ lại được.

  Giấc mơ thấy Phật & văn hóa truyền thống
  Giấc mơ thấy Phật & văn hóa truyền thống

  Còn thế giới trong đạo Phật là hư vô, phiêu diêu. Ở phương Đông, đạo Phật thịnh hành trước hết ở Ấn Độ, các nước Tây Nam Châu Á rồi đến các nước phía Đông, cuối cùng là các nước vùng Đông Nam Á.

  Ở Trung Hoa, Phật giáo thịnh hành nhất ở đời Đường, nhưng người Trung Hoa thường lấy cái mốc từ khi Hán Vũ Đế (từ năm 156 trước công nguyên đến năm 87 sau công nguyên) nằm mơ sai người đi tìm đạo Phật.

  Đạo phật dần trở thành một bộ phận của nền văn hóa Trung Hoa. Có nhiều sách nói đến giấc mơ có liên quan đến đạo Phật.

  Ví dụ: Sách Đôn Hoàng giải mộng thư có viết:
  • Nằm mơ thấy đi vào chùa: điềm vui.
  • Nằm mơ thấy Bồ Tát: sống lâu.
  • Nằm mơ thấy tăng ni: mọi việc đều hợp.
  • Nằm mơ thấy lễ Phật: được quý nhân trợ sức.
  • Nằm mơ thấy ăn chay: đại cát.
  • Nằm mơ thấy đốt hương: có chuyện cưới xin
  • Nằm mơ thấy miếu thần: người tiên xin ăn.
  • Nằm mơ thấy đạo chú: có sự thay đổi.
  Đạo Phật có quan hệ chặt chẽ với âm nhạc.Trong chương thứ tám của Đôn Hoàng giải mộng thư có việc:
  Với những lời doán giải các giấc mơ có liên quan đến đạo Phật như ở trên ta thấy người Trung Hoa thời xưa rất sùng bái đạo Phật.

  Những giấc mơ gắn liền với văn hóa

  Bản quyền Giải Mã Giấc Mơ
 • 0 bình luận cho " Giấc mơ thấy Phật & văn hóa truyền thống "