• Mộng lành trong giấc mơ
  Mộng lành trong giấc mơ

  Sự phân chia, đoán giải các giấc mơ và giấc mơ lành có thể được căn cứ từ số lần thấy giấc mơ có nộ dung giống nhau ứng với sự việc xảy ra rồi tổng kết lại.

  Ví dụ:
  Nhiều người nằm mơ thấy lửa, hôm sau đều thấy có tiền. Từ đó người ta cho rằng mơ thấy lửa là sẽ có điều tốt.
  Sách Tả truyện có viết:
  “Tấn Hầu đem quân đi đánh Sở Vương, đêm nằm mơ thấy Sở Vương nằm đè lên người mình. Tấn Hầu cho là giấc mơ ác, hỏi các quần thần. Tử Phạm, quan đại thần nước Tống giải mộng, cho là giấc mơ tốt. Về sau quả nhiên Tấn Hầu thắng trận”.
  Việc giải mộng, phân tích các giấc mơ phải là sự tổng kết của nhiều giấc mơ cùng loại, phải từ bỏ ý kiến chủ quan, dựa vào quy luật khách quan, nhận chân khảo sát.

  Người ta chia thành hai loại giấc mơ:

  Tìm hiểu trong mộng lành mộng dữ còn có gì?

  Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
 • 0 bình luận cho " Mộng lành trong giấc mơ "