• Trong các giấc mơ hình tượng hiện lên khá rõ, người nằm mơ tưởng mình đang sống trong cõi thế. Người nằm mơ có lúc nhớ rõ như in. Hình tượng nào trong giấc mơ cũng có liên hệ với những sự việc của con người.

  Người đoán mộng căn cứ vào lời kể lại cho người nằm mơ liên tưởng đến sự việc của cuộc đời thực hồi dự báo. Vì thực và mơ có mối quan hệ với nhau nên phương pháp giải thích trực tiếp này rất đơn giản. Có những người nằm mơ có thể tự mình giải đoán được.

  Ủy Tâm Tử, tác giả cuốn sách phân môn các loại sự việc cổ kim đã ghi chép một số câu chuyện giải thích trực tiếp của giấc mơ.

  Đó là  những câu chuyện có thể là truyền thuyết, cũng có thể là có thực, cung cấp cho chúng ta những tư liệu để lý giải vấn đề.

  Ví dụ về giải thích trực tiếp giấc mơ

  Có các phương pháp giải mã giấc mơ như sau:

  Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
 • 0 bình luận cho " Phương pháp giải thích trực tiếp "