• Muốn giải trừ các giấc mơ ác, người phương Đông dùng các phép thuật để chống lại phù và chú. Vậy chú là gì?

  Lịch của Trung Hoa cổ đại thường ghi chép theo Can và Chi.

  Can (10 Thiên can) gồm: Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Chi (12 địa chi) gồm: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tị, Ngọ, Mùi, Thân, Tuất, Hợi, ứng vào 12 con vật.

  Mười Thiên can và mười hai Địa chi ghép nối nhau quay vòng trong 60 năm. Ở đây nói đến thiên can và Địa chi, vì chúng có liên quan đến lời “thần chú”, “Chú” vốn là những câu cầu thần linh, dần dần theo thuyết của Đạo giáo, “chú” trở thành những câu niệm quyết trừ tà và trừ tai họa, cũng từ đó sinh ra một tập tục trong xã hội: Muốn trừ tà thì niệm chú. Người xưa còn quan niệm “chú” có khả năng giao cảm với thần linh.

  “chú” đã bị những kẻ buôn thần bán thánh lợi dụng hành nghề. Đặc biệt ở cùng dân tộc sông lạc hậu. các pháp sư phù thủy dùng đủ loại niệm chú để lừa bịp dân lành.

  Thời cổ đại Trung Hoa có chức quan chuyên việc bói đoán số mệnh, giải mộng nhưng không có chức quan niệm chú. Đến đời Tùy, đời Đường, nhiệm vụ này lại thuộc về các quan Thái y, chuyên vẽ bùa niệm chú để trừ ma chữa bệnh.

  Có những câu chú truyền từ thời này sang thời khác cho đến ngày nay. Có những lúc chú đi đôi với phù triện, chữ vẽ sau này là bùa chú.

  Ví dụ, câu chú:

  - Cơn mơ ác của phu nhân ba ngày không nói đến sẽ trở thành quý giá.
  - Phàm làm người ban đêm sẽ có những giấc mơ ác.
  - Lấy tờ giấy đen này làm bùa.
  - Nằm yên trên giường, để chân xuống đất.
  - Đừng cho người biết.

  Cho nên có bài chú rằng:

  - Ửng hồng
  - Mặt trời mọc từ phương Đông.
  - Lá bùa này đoán mộng
  - Trừ những điều không yên, không lành.
  - Đọc ba lần.
  - Trăm ma quỷ ẩn hết.
  -  Khẩn cấp như luật lệnh.
  - …ta biết tên anh, biết chữ anh viết. Cách xa ta hàng nghìn dặm, khẩn cấp như luật và lệnh. Vái lạy ngay.
  - Ta biết tên anh, biết chữ của anh.

  Sau đây là một vài hình ảnh:
  Chú là gì & Cách hóa giải mộng Ác?

  Sách cổ giải mộng thư có chép:

  Ngày xưa Hoàng đế thời Ngũ đế (thế kỷ XXV trước Công Nguyên) đã vẽ 12 phù triện (lá bùa) để trừ ác mộng rồi cầm bùa đọc chú:
  “ Hách hách dương dương. Nhật xuất Đông phương. Đoạn tuyệt ác mộng. Tịch trừ bất tường” (có nghĩa là: Dương dương oai vệ. Mặt trời lên từ phương Đông. Đoạn tuyệt giấc mơ ác. Trừ bỏ mọi điều không lành).
  Khi gặp cơn mơ ác, niệm chú này bảy lần sẽ trừ được tai họa gặp điều lành.

  Ở Nhật Bản, từ thế kỷ thứ V, ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa ngày càng tăng. Thế kỷ thứ VI hầu như toàn bộ văn hóa Nhật Bản đều phỏng theo văn hóa Trung Hoa, nhất là nghệ thuật, kiến trúc. Đạo nho, đạo Phật từ Trung Hoa truyền sang Nhật Bản, do đó tập tục của hai dân tộc có nhiều điểm giống nhau.

  Về các giấc mơ, Nhật Bản cũng có các tín ngướng như Trung Hoa. Bốn câu chú có từ thời Hoàng đế vừa nói trên cũng xuất hiện ở Nhật Bản. Niệm câu chú này, người Nhật Bản còn kết hợp với động tác nhìn về phía Đông khi hít vào và thở hắt ra hướng Bắc. Người ta tin rằng niệm và thở ra 7 lần thì trừ được tà ma, quỷ quái có điều tốt lành.

  Người ta chia thành hai loại giấc mơ:

  Tìm hiểu trong mộng lành mộng dữ còn có gì?

  Bản quyền thuộc Giải Mã Giấc Mơ
 • 0 bình luận cho " Chú là gì & Cách hóa giải mộng Ác? "