• Danh sách địa chỉ các ngôi chùa ở Quận Phú Nhuận

  Tác giả: Trứng Vịt
  Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 03, 2019
  A- A+
  Nếu bạn đang tìm danh sách địa chỉ các ngôi chùa ở Quận Phú Nhuận, thì đây chính là danh sách các chùa ở Quận Phú Nhuận mà bạn có thể tham khảo và đến thăm. Tuy nhiên, trước khi tìm hiểu các ngôi chùa tại Quận Phú Nhuận, hãy tìm hiểu một chút về Quận Phú Nhuận.

  Ở Phú Nhuận có nhiều ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng
  Ở Phú Nhuận có nhiều ngôi chùa cực kỳ nổi tiếng

  Quận Phú Nhuận ở vị trí tọa độ: 10°48′6″B 106°40′39″Đ có diện tích 5 km² với Dân số (2010) Tổng cộng 175.175 người và Mật độ 35.897 người/km² với Dân tộc Kinh là chủ yếu...

  Do nằm về hướng Tây Bắc của thành phố đồng thời cách trung tâm thành phố 4,7 km theo đường chim bay nên[3]: Phía Đông quận giáp với quận Bình Thạnh. Phía Tây giáp quận Tân Bình. Phía Nam giáp quận 1 và quận 3. Phía Bắc giáp quận Gò Vấp.

  Dưới đây là danh sách địa chỉ các ngôi chùa ở Quận Phú Nhuận, bạn có thể tham khảo, có tên các ngôi chùa, địa chỉ của chùa và bản đồ đến chùa cũng như các thông tin về chùa ngắn gọn, nếu có thắc mắc, hỏi đáp cũng như bổ sung về chùa ở Quận Phú Nhuận, hãy gửi bình luận phía bên dưới để chúng tôi bổ sung.

  Danh sách địa chỉ các chùa ở Quận Phú Nhuận

  Tên chùa:Chùa Giác Uyển
  Địa chỉ:525/37 (Chua Giac Uyen, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Giác Uyển ở 525/37 (Chua Giac Uyen, Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Giác Ngạn
  Địa chỉ:182/28 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Giác Ngạn ở 182/28 Đường Lê Văn Sỹ, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Đại Giác
  Địa chỉ:112 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Đại Giác ở 112 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Kỳ Quang 1
  Địa chỉ:22 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Kỳ Quang 1 ở 22 Nguyễn Thị Huỳnh, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Phú Thạnh
  Địa chỉ:247 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Phú Thạnh ở 247 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Phú Long
  Địa chỉ:62A Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Phú Long ở 62A Huỳnh Văn Bánh, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Giác Tâm
  Địa chỉ:324 Phan Đình Phùng, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Giác Tâm ở 324 Phan Đình Phùng, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Tổ Đình Phổ Quang
  Địa chỉ:127/25/13 Cô Giang, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Tổ Đình Phổ Quang ở 127/25/13 Cô Giang, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Hải Đức
  Địa chỉ:355 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Hải Đức ở 355 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Quan Âm Tu Viện
  Địa chỉ:384 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Quan Âm Tu Viện ở 384 Trường Sa, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Từ Vân
  Địa chỉ:62 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Từ Vân ở 62 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Kim Sơn
  Địa chỉ:76 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Kim Sơn ở 76 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Huê Nghiêm Giảng Tự
  Địa chỉ:53/5a Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Huê Nghiêm Giảng Tự ở 53/5a Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Kỳ Viên
  Địa chỉ:440/71 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Kỳ Viên ở 440/71 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Tổ Đình Quán Thế Âm
  Địa chỉ:90 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, phường 4 Phú Nhuận Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Tổ Đình Quán Thế Âm ở 90 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, phường 4 Phú Nhuận Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Pháp Hoa
  Địa chỉ:120/47 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Pháp Hoa ở 120/47 Thích Quảng Đức, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Thiền Viện Vạn Hạnh
  Địa chỉ:750/1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Thiền Viện Vạn Hạnh ở 750/1 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam
  Địa chỉ:750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ở 750 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Quang Minh
  Địa chỉ:65 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Quang Minh ở 65 Trần Hữu Trang, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Đình thần Phú Nhuận
  Địa chỉ:Nguyễn Đình Chính, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Đình thần Phú Nhuận ở Nguyễn Đình Chính, Phường 10, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Thiền Viện Thanh Minh
  Địa chỉ:90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Thiền Viện Thanh Minh ở 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Linh Quang
  Địa chỉ:40 Duy Tân, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Linh Quang ở 40 Duy Tân, Phường 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Quang Minh
  Địa chỉ:215 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Quang Minh ở 215 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Long Phước
  Địa chỉ:361 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Long Phước ở 361 Phan Xích Long, Phường 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Long Viên
  Địa chỉ:441 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Long Viên ở 441 Phan Xích Long, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa thiên long
  Địa chỉ:56 Thích Quảng Đức, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa thiên long ở 56 Thích Quảng Đức, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Viên Giác
  Địa chỉ:34 Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Viên Giác ở 34 Phan Tây Hồ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Long Thành
  Địa chỉ:56 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Long Thành ở 56 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Khánh Nam Phật Đường
  Địa chỉ:30 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Khánh Nam Phật Đường ở 30 Nhiêu Tứ, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Diệu Giác
  Địa chỉ:248 Trần Kế Xương, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Diệu Giác ở 248 Trần Kế Xương, Phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Pháp Hội
  Địa chỉ:74 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Pháp Hội ở 74 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Thánh thất Phú Nhuận
  Địa chỉ:71 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Thánh thất Phú Nhuận ở 71 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Lộc Uyển
  Địa chỉ:100 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Lộc Uyển ở 100 Thích Quảng Đức, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Tên chùa:Chùa Phước Lâm
  Địa chỉ:100/606 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Bản đồ: Google Maps

  Mô tả:Chùa Phước Lâm ở 100/606 Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Chùa tại các Quận huyện khác của Tp.Hồ Chí Minh

  1. Chùa ở Quận 1
  2. Chùa ở Quận 2
  3. Chùa ở Quận 3
  4. Chùa ở Quận 4
  5. Chùa ở Quận 5
  6. Chùa ở Quận 6
  7. Chùa ở Quận 7
  8. Chùa ở Quận 8
  9. Chùa ở Quận 9
  10. Chùa ở Quận 10
  11. Chùa ở Quận 11
  12. Chùa ở Quận 12
  13. Chùa ở Quận Thủ Đức
  14. Chùa ở Quận Bình Thạnh
  15. Chùa ở Quận Gò Vấp
  16. Chùa ở Quận Phú Nhuận
  17. Chùa ở Quận Tân Phú
  18. Chùa ở Quận Bình Tân
  19. Chùa ở Quận Tân Bình
  20. Chùa ở Huyện Nhà Bè
  21. Chùa ở Huyện Bình Chánh
  22. Chùa ở Huyện Hóc Môn
  23. Chùa ở Huyện Củ Chi
  24. Chùa ở Huyện Cần Giờ

  Từ khóa các chùa ở Quận Phú Nhuận

  chùa ở Quận Phú Nhuận
  chùa giác tâm quận phú nhuận
  chùa phổ quang phú nhuận
  chùa huê nghiêm phú nhuận
  địa chỉ các chùa ở quận bình thạnh
  chùa thích quảng đức phú nhuận
  chùa kỳ viên quận phú nhuận
  danh sách chùa ở tphcm
  tổ đình phổ quang quận phú nhuận

  Bản quyền @TamLinhSo.Com
  Vật phẩm phật giáo tại Tâm Linh Số
 • 0 bình luận cho " Danh sách địa chỉ các ngôi chùa ở Quận Phú Nhuận "