• Vật phẩm phong thủy có tác động thay đổi cuộc sống không?

  Tác giả: Thanh Nguyen
  Xuất bản: Thứ Ba, tháng 12 18, 2018
  A- A+
  Trước hết, để khẳng định Vật phẩm phong thủy có tác động thay đổi cuộc sống hay không? Bạn cần có niềm tin vào phong thủy và những thay đổi của phong thủy đối với cuộc sống của chúng ta, dù ít hay là nhiều, vì khi có niềm tin, bạn đọc bài viết này mới thực sự có ý nghĩa.

  Phong Thủy chắc chắn là một môn khoa học, không phải là mê tín và những nghiên cứu về phong thủy là để giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên tốt hơn, hài hòa với thiên nhiên hơn, cuộc sống an lành hơn và có nhiều bước tiến lớn trong cuộc sống, sự nghiệp, gia đình.

  Phong Thủy là một phần quan trọng trong cuộc sống
  Phong Thủy là một phần quan trọng trong cuộc sống

  Mỗi người trong chúng ta sinh ra đều tương ứng với mỗi ngũ hành, mỗi một sự vật xung quanh ta cũng có ngũ hành, tính chất, khả năng khác nhau...cuộc sống của vũ trũ vận hành cũng dựa trên những tác động qua lại của các sự vật đó. Và khi các sự vật có sự qua lại với nhau, thì có thể có những tác động từ tốt đến xấu, tích cực đến tiêu cực,tùy thuộc vào duyên ngộ và sự kết hợp.

  Ngày xưa, khi con người chưa có nhiều nhận biết về phong thủy, thì sẽ để tự nhiên quyết định về sự kết hợp ngũ hành. Tuy nghiên, trải qua hàng ngàn năm, con người đã nghiên cứu và tìm cách chế ngự một phần thiên nhiên, từ đó kết hợp các sự vật một cách phù hợp, giúp cuộc sống tốt hơn...đó chính là phong thủy kết hợp.

  Ví dụ:
  Chúng ta có ngũ hành là Kim, khi sinh ra đã mang tính Kim, hình Kim hoặc giọng Kim...thì khi chúng ta gặp gỡ sự vật, hay kết hợp với các sự vật mang tính Thủy, ngũ hành Thủy hoặc tính Thổ, ngũ hành Thổ sẽ mang lại những điều tốt nhất cho sức khỏe, tâm lý, vận mệnh, sự nghiệp.
  Tuy nhiên, làm sao chúng ta có sự kết hợp các sự vật tốt, thì đó mới là việc khó, việc nhận biết tính chất, đặc tính, ngũ hành của sự vật gần như đa số chúng ta không thể làm được, nếu cố gắng kết hợp mà không có sự hiểu biết, thì chắc chắn chỉ mang lại tai họa. Nên việc nghiên cứu kỹ càng các vấn đề,phân tích đặc tính, ngũ hành tính chất...sẽ mang lại hiệu quả tốt.

  Phong thủy thực sự chỉ tốt khi chúng ta biết cách ứng dụng và kết hợp, còn nếu chỉ nghe ông này, nghe bà kia,thì chắc chắn tác động sẽ không tốt, nếu không muốn nói là có thể hại ngược cả chúng ta...Phong thủy là một sự vận hành của vũ trụ, tốt hay không tốt, thay đổi hay không thay đổi đều là do khả năng ứng dụng của chúng ta.
 • 1 nhận xét to ''Vật phẩm phong thủy có tác động thay đổi cuộc sống không?"

  ADD COMMENT