• [Câu chuyện] - Trương Thốc cưỡi lừa

  Tác giả: Nhà Phù Thủy
  Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
  A- A+
  Lúc còn nhỏ, Trương Thốc nằm mơ thấy một con chim lớn lông màu tím (một trong năm màu sắc quý) đến đậu trước sân, Trương Thốc báo cho ông nội biết, ông nói: “Đó là điềm lành”.

  Chim phượng có nhiều loài nhiều màu lông.
  • Màu đỏ là loài văn chương.
  • Màu xanh là loài Loan.
  • Màu vàng là chim Uyển Đương.
  • Màu tím là chim Loan Thốc. Loài chim này phò tá cho phượng hoàng.
  Ông nội của Trương Thốc đoán cháu sẽ là người phò tá cho Đế vương.

  Sau này Trương Thốc đỗ tiến sỹ, làm quan phò tá thân cận cho kỳ vương.

  Trong một giấc mơ khác, Trương Thốc thấy mình cưỡi lừa, mặc áo màu đỏ thẩm.   Trong thực tế ông mặc áo màu xanh cưỡi nhựa.

  Sau đó Trương Thốc được vua ban chức Hồng lô khanh thì ứng với cưỡi lừa (Lô hay lư là con lừa). Quan ngũ phẩm thì cưỡi lừa.
 • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Trương Thốc cưỡi lừa "