• [Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày

    Tác giả: Nhà Phù Thủy
    Xuất bản: Thứ Năm, tháng 1 17, 2019
    A- A+
    Đầu đời Tấn, Tấn đem quân phạt Ngô, lúc công dồn phá thành bỗng phát hiện trong quan không có Giả Sung. Lúc đó Đô đốc Chu Cần đang ngủ giữa ban ngày nằm mơ thấy hơn 100 người đi tìm Giả Sung đưa về. Thức giấc nghe tin mất Giả Sung, Chu Cần bèn nhớ lại con đường mà trong mơ thấy bắt được Giả Sung, liền sai quân đến nơi, quả nhiên thấy Gỉa Sung.
  • 0 bình luận cho " [Câu chuyện] - Chu Cần ngủ ngày "